NHTV 
 

Doelstelling en Visie

De Noord-Hollandse Tandartsen Vereniging stelt zich ten doel het onderlinge contact tussen de leden te bevorderen. Het is belangrijk dat wij als collega's in het medische veld kennis met elkaar kunnen delen en samen kunnen leren om de kwaliteit binnen de tandheelkundige zorg te blijven optimaliseren.

Wij organiseren onze bij- en nascholing binnen de regio zodat onze leden niet ver hoeven te reizen. Daarnaast proberen wij de prijs van onze cursussen en andere activiteiten zo laag mogelijk te houden. Zo is bij- en nascholing voor iedereen gemakkelijk bij te houden. Samen worden we wijzer!